sv DSO – Door Samenspel Overwinnen.

    sv DSO, opgericht in 1928, is een van de grootste amateurclubs van Nederland en heeft bijna 1900 leden. Al deze leden hebben familieleden die wonen, winkelen en uitgaan in Zoetermeer en omgeving! Veel van deze familieleden en andere bezoekers komen op wedstrijddagen naar ons supermooie complex! Wat een prachtige kans om uw bedrijf en reclameboodschap onder de aandacht te brengen!

 

Visie DSO – Stip aan de horizon s.v. DSO 2020.

    De visie van DSO is om een voetbalvereniging te zijn waar een goede sfeer heerst en onder professionele begeleiding op niveau gesport wordt, doelstelling is tevens om binnen 5 jaar met ons 1e team in de hoofdklasse te acteren. DSO streeft een lange termijn relatie na met haar leden, leveranciers en sponsoren. Alleen op die manier zijn wij in staat om de continuïteit van de vereniging en het product voetbal te kunnen waarborgen!

 

Waar staat de Businessclub voor?

    Zonder de loyaliteit en bijdrage van onze sponsoren is het niet mogelijk deze ambitie te verwezenlijken. Het is daarom belangrijk dat de doelstellingen van de Businessclub aansluit bij de visie van de vereniging. De Businessclub heeft als belangrijkste speerpunt het financieel ondersteunen van Top amateurvoetbal bij DSO. Dit start bij een goede Jeugdopleiding en moet eindigen in het eerste zaterdagelftal. Om de ambitie van de club te ondersteunen legt de Businessclub de komende jaren de nadruk op de basis. Dit betekent dat wij er naar streven om de inkomsten voor een langere periode te garanderen. Alleen met deze basis kan het beleid van de vereniging uitgevoerd worden. Dit klinkt heel logisch, maar met de onzekere economische tijden was, en is dit, zeker niet vanzelfsprekend. De komende jaren is het daarom belangrijk om met een steeds groter wordende groep sponsoren een langdurige relatie aan te gaan en de basis verder uit te bouwen.

 

“ U mag van ons verwachten dat afspraken die vastliggen in de verschillende sponsormogelijkheden en waarop u een keuze maakt om de vereniging te ondersteunen met u nagekomen worden.

 

Wat doen wij met uw bijdrage?

    De Businessclub hecht waarde aan een transparante en open cultuur. Om de sportieve doelstellingen van de vereniging te ondersteunen levert de Businessclub in goed overleg met het verenigingsbestuur een bijdrage op basis van een bestedingsplan voor het eerste elftal en de jeugdselecties. Daarnaast levert de Businessclub een bijdrage in algemene verenigingsaangelegenheden.

 

Businessclub Bestuur

    Het businessclub bestuur is een goed op elkaar ingespeeld team dat al enkele jaren gezamenlijk de schouders onder de diverse projecten zet. U moet hierbij denken aan het binnenhalen en afsluiten van sponsorcontracten, het organiseren van diverse activiteiten zoals: Wijnavonden, de Vrijwilligers avond enz.

Camillus Overmeire
Voorzitter
info@bcdso.nl

---
Bestuurslid, ICT zaken
info@bcdso.nl

---
Secretaris
info@bcdso.nl

---
Bestuurslid, Sponsorwerving
info@bcdso.nl

---
Penningmeester
info@bcdso.nl