Nieuwe DSO Sponsor ING stuurt “De Leeuw”

  • 1 juni 2016

Onlangs heeft de Businessclub nieuwe afspraken gemaakt met ING met betrekking tot sponsoring bij DSO. Dit heeft geresulteerd in een 3-tal sponsorborden en een positief gevoel bij de vereniging DSO. Op uitnodiging heeft de contactpersoon bij de ING het OSM Top-jeugdvoetbal toernooi bezocht en heeft het "de Leeuw" meegenomen. De ING Leeuw is met de deelnemende teams op de foto geweest en heeft de elftallen begeleid tijdens de finale. De ING was zeer te spreken over het enthousiasme van de spelertjes en onder de indruk van de organisatie van het toernooi.